1. Goście przebywający w domkach letniskowych proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.
 2. Rezerwacji dokonuje się poprzez wpłatę zaliczki na konto 28 1600 1462 1863 8184 2000 0001. Kwota zaliczki jest zależna od długości pobytu klienta. Zgłoszenie powinno obejmować w tytule przelewu imię i nazwisko klienta, numer siedliska, termin pobytu oraz ilość osób korzystających z obiektu.
 3. Nie przyjmujemy rezerwacji na rzecz osób niepełnoletnich.
 4. Wszelkie uwagi, usterki prosimy zgłaszać na bieżąco pod nr telefonu 607841553, 501210166.
 5. Doba hotelowa trwa od godz. 14:00w dniu przyjazdu do godz. 10:00 dnia następnego.
 6. Pozostałą część opłaty za pobyt należy uiścić w dniu przyjazdu (w rozliczeniu uwzględniana jest wpłata zadatku). Nie przyjmujemy kart płatniczych.
 7. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie domków, spowodowane nie z winy właściciela ośrodka, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku.
 8. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją warunków rezerwacji i regulaminu.
 9. Do korzystania z domków letniskowych uprawione są tylko osoby zakwaterowane. Przy meldunku należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.
 10. Wczasowicze przebywający na terenie ośrodka ubezpieczeni są we własnym zakresie.
 11. Goście nie mogą przekazywać domku osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 12. Odbiór i zdanie domku odbywa się zawsze w towarzystwie Właściciela lub osoby przez niego upoważnionej. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie właścicielowi godziny wyjazdu, w celu umożliwienia sprawnego odbioru domku.
 13. Każdy z gości jest zobowiązany do uważnego obchodzenia się z wyposażeniem domków. O powstałych szkodach należy niezwłocznie zawiadomić właściciela . Za powstałą z winy gości szkodę lub braki w wyposażeniu domku, goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną. Prosimy o sprawdzenie stanu wyposażenia domku z listą wyposażenia znajdującą się w każdym domku, w przypadku stwierdzenia ewentualnych różnic należy ten fakt zgłosić w ciągu pierwszej godziny pobytu.
 14. Wszelkie usterki sprzętu oraz mienia wynikłe z użytkowania prosimy zgłaszać niezwłocznie właścicielowi ośrodka.
 15. Zabrania się samodzielnych napraw, modernizacji sprzętu będącego na wyposażeniu domków.
 16. W związku z ponoszeniem przez Rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci, właściciel obiektu zwraca się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających na placu zabaw odpowiedzialność ponoszą opiekunowie. Korzystanie z placu zabaw tylko dla dzieci pod opieką osoby dorosłej na własną odpowiedzialność.
 17. Na terenie ośrodka obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 – 7:00. Korzystający z usług ośrodka nie mogą zakłócać wypoczynku innym wczasowiczom.
 18. W przypadku zakłócania porządku i nie przestrzegania regulaminu na terenie ośrodka jego właściciela ma prawo zażądać jego opuszczenia bez zwrotu opłaty.
 19. Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy należące do gości pozostawione w domku lub na terenie ośrodka, jak również nie ponosi odpowiedzialności prawnej jak i materialnej za szkody lub kradzież samochodów pozostawionych na parkingu ośrodka (parking niestrzeżony).
 20. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku oraz gaszenia światła w pomieszczeniach jak i na zewnątrz.
 21. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i używania otwartego ognia.
 22. Akceptujemy zwierzęta, pod warunkiem że są one przyjazne dla otoczenia i nie sprawiają problemów, Właściciel pupila zobowiązuje się do sprzątania po zwierzęciu.
 23. Przed wyjazdem należy posprzątać domek ( pozmywać naczynia, zdjąć poszwy z kołder i poduszek ), teren wokół oraz wyrzucić nie czystości do pojemników na śmieci, wymyć i opróżnić grilla.
 24. Obowiązuje segregacja śmieci.
 25. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.